દેવલી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવલી બેસવી

  • 1

    મોટું નુકસાન થવું.

  • 2

    હિંમત જતી રહેવી.