દેવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવાઈ જવું

  • 1

    અટકી જવું; બંધ થઈ જવું.

  • 2

    ખૂટવું; કાંઈ બાકી ન રહેવું.

  • 3

    નિર્વશ થવું.