દ્વારપાલિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વારપાલિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી દ્વારપાલ.

  • 2

    દ્વારપાલની સ્ત્રી.