દેવાળું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવાળું કાઢવું

  • 1

    નાદારી જાહેર કરવી.