દેવાળું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવાળું નીકળવું

  • 1

    નાદાર બનવું; નાદારી જાહેર થવી.