દેવાળું ફૂંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવાળું ફૂંકવું

  • 1

    નાદારી જાહેર કરવી.