દવા લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દવા લાગવી

  • 1

    રોગ પર દવા લાગુ પડવી-તેની અસર થવી, માફક આવવી.