દ્વિરાજક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વિરાજક

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં બે સત્તાઓનું ચલણ હોય એવું (રાજ્ય કે પદ્ધતિ).

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જેમાં બે સત્તાઓનું ચલણ હોય એવું (રાજ્ય કે પદ્ધતિ).