દેવી આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવી આવવાં

  • 1

    માતા આવવી; દેવતાનો શરીરમાં પ્રવેશ થવાથી કંપવું.