ગુજરાતી માં દશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દશ1દશ2

દંશ1

પુંલિંગ

 • 1

  ડંખ; સાપ વગેરે ઝેરી જીવજંતુનું કરડવું તે.

 • 2

  લાક્ષણિક કીનો; વેર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં દશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દશ1દશ2

દશ2

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  દસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૦'.

મૂળ

सं. दशन्; प्रा. दस

ગુજરાતી માં દશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દશ1દશ2

દેશ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દિશા (ચ.).

ગુજરાતી માં દશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દશ1દશ2

દશ

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો +દિશ; દિશા.

ગુજરાતી માં દશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દશ1દશ2

દેશ

પુંલિંગ

 • 1

  રાષ્ટ્ર; કોઈ અમુક પ્રજાનું વતન; મુલક.

 • 2

  (કોઈ મોટી વસ્તુનો અમુક) વિભાગ.

 • 3

  વતન.

 • 4

  ક્ષેત્ર; પ્રદેશ; જગા.

મૂળ

सं.