દશરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશરા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    આસો સુદ દશમ; વિજયાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा

દશેરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશેરા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा