દશરાનો પાડો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશરાનો પાડો મારવો

  • 1

    હિંમત વિનાનું કામ કરી ખોટું પરાક્રમ દાખવવું.