દેશાંતર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેશાંતર કરવું

  • 1

    પરદેશ જવું; બીજા દેશમાં જઈને રહેવું.