દશા ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશા ઊઠવી

  • 1

    ખરાબ ગ્રહની અસર શરૂ થવી; અવદશા બેસવી.