દશોંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશોંદી

પુંલિંગ

  • 1

    દસૂંદી; દશમો ભાગ ઉઘરાવનાર.

  • 2

    બારોટ; ભાટ.