દુષ્ટબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુષ્ટબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બદદાનત; પાપી બુદ્ધિ.

દુષ્ટબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુષ્ટબુદ્ધિ

વિશેષણ

  • 1

    દુષ્ટ બુદ્ધિવાળું.