દૃષ્ટાંત આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટાંત આપવું

  • 1

    દાખલા તરીકે રજૂ કરવું.