દૃષ્ટાંત ટાંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટાંત ટાંકવું

  • 1

    દાખલા તરીકે રજૂ કરવું.