દૃષ્ટાંત લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટાંત લેવું

  • 1

    ધડો લેવો.

  • 2

    દૃષ્ટાંત તરીકે લેવું-કહેવું.