દૃષ્ટિએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટિએ ચડવું

  • 1

    નજરે પડવું; જોવાવું.

  • 2

    ધ્યાનમાં આવવું.