દૃષ્ટિએ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટિએ પડવું

  • 1

    નજરે પડવું; જોવાવું.

  • 2

    ધ્યાનમાં આવવું.