દૃષ્ટિમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટિમાં રાખવું

  • 1

    ધ્યાનમાં રાખવું.