દૃષ્ટિ સાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૃષ્ટિ સાંધવી

  • 1

    નિશાન તાકવું.

  • 2

    નજરોનજર મેળવવી.