દસકોશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસકોશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુખ્ય શહેરની આજુબાજુનો વીશેક માઈલનો પ્રદેશ.