દસ્તાવેજ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસ્તાવેજ કરવો

  • 1

    કાયદેસર પાકે પાયે લખાણ કરવું.