દસ્ત આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસ્ત આવવો

  • 1

    ઝાડો ઊતરવો-થવો.