દસ્ત થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસ્ત થવો

  • 1

    ઝાડો ઊતરવો-થવો.