દસૂંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસૂંદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દશોંદી; દશમો ભાગ ઉઘરાવનાર.

  • 2

    બારોટ; ભાટ.