ગુજરાતી

માં દસરાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દસરા1દસેરા2

દસરા1

પુંલિંગ

 • 1

  આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

ગુજરાતી

માં દસરાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દસરા1દસેરા2

દસેરા2

પુંલિંગ

 • 1

  આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा