દસરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસરા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा

દસેરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસેરા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    આસો સુદ દશમ; વિજ્યાદશમી.

મૂળ

सं. दशहरा