દસોંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસોંદી

પુંલિંગ

  • 1

    દશોંદી; દશમો ભાગ ઉઘરાવનાર.

  • 2

    બારોટ; ભાટ.