દેહને ભાડું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેહને ભાડું આપવું

  • 1

    શરીર ટકાવવા ખાવું.