દહાડા ખૂટી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા ખૂટી જવા

  • 1

    મોત આવવું.

  • 2

    મુદત પૂરી થવી.