દહાડા ચડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા ચડવા

  • 1

    ગર્ભ રહેવો.