દહાડા પૂરા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા પૂરા કરવા

  • 1

    જેમ તેમ સમય પૂરો કરવો; દહાડા કાઢવાં.