દહાડા ભરાઈ ચૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા ભરાઈ ચૂકવા

  • 1

    આવી બનવું; મોત આવવું.