દહાડા ભાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા ભાગવા

  • 1

    સમય વિતાવવો.

  • 2

    મુદતમાંથી દિવસ કપાવા કે ઓછા ગણાવા.