દહાડા રહેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા રહેવા

  • 1

    ગર્ભ રહેવો.