ગુજરાતી

માં દહાડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દહાડિયું1દહાડિયું2

દહાડિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રોજબરોજનું મહેનતાણું.

ગુજરાતી

માં દહાડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દહાડિયું1દહાડિયું2

દહાડિયું2

વિશેષણ

  • 1

    રોજે કામ કરનારું માણસ.

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રોજે કામ કરનારું માણસ.