દહાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રોજબરોજનું મહેનતાણું.

દહાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડિયું

વિશેષણ & નપુંસક લિંગ

  • 1

    રોજે કામ કરનારું માણસ.