દહાડીનું લાગ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડીનું લાગ્યું

  • 1

    રોજનું વળગેલું; હંમેશ માટે સંકળાયેલું.