દહાડોપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડોપાણી કરવાં

  • 1

    મરનાર પાછળ જમણવાર વગેરે વિધિ કરવો.