દહાડો ઊગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ઊગવો

  • 1

    સૂર્યોદય થવો.