દહાડો ઊઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ઊઘડવો

  • 1

    ચડતી થવી; ભાગ્યોદય થવો.