દહાડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો કરવો

  • 1

    મરણ પાછળ ક્રિયાખર્ચ કરવાં.