દહાડો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ચડવો

 • 1

  સૂર્ય ઊંચે આવવો.

 • 2

  મોડું થવું.

 • 3

  ગર્ભ રહેવો.

 • 4

  રોજ ચડવો.