દહાડો જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો જવો

  • 1

    દિવસ ખૂટવો-પસાર થવો કે વીતવો.