દહાડો ફળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ફળવો

  • 1

    ચડતી દશા થવી.