દહાડો રૂઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો રૂઠવો

  • 1

    ભાગ્ય વાંકું થવું.