દહીંદૂધિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહીંદૂધિયું

વિશેષણ

  • 1

    દૂધ દહીં બંનેમાં પગ રાખનારું; બંને પક્ષ સાચવવા ઇચ્છનારું.