દહીંનો ઘોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહીંનો ઘોડો

  • 1

    એણઘેણની રમતમાં દાવવાળો છોકરો.